چهارشنبه 9 فروردين 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان ستاد مرکزی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین
آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان 2 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی (ره) و دانشکده پرستاری و ستاد دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستمهای حفاظتی و ضمائم مربوطه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ملزومات پزشکی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اداره 5 باب پایگاه خدمات پیش بیمارستانی ( فوریتهای پزشکی)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان والفجر تفرش
آگهی استعلام مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی شبانه روزی میلاجرد ( اجاره )
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان والفجر تفرش
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستمهای حفاظتی و ضمائم مربوطه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت در شهرستان اراک
آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان چهار پایگاه سلامت شهری دانشکده خمین
آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه با انبار دارویی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان کمیجان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی (ره) و دانشکده علوم پزشکی خمین
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث اسکلت سازه ساختمان اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق (ع) شبکه بهداشت و درمان دلیجان
1 2 3 4 5


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved