يكشنبه 7 خرداد 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


قابل توجه متقاضیان شرکت در مناقصه عمومی احداث اسکلت ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مراقبت های اولیه سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی (شهرستان اراک و سایر شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک )
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) محلات
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت خمین
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
اطلاعیه جهت مناقصه خرید سیستمهای حفاظتی مرکز بهداشت استان
آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان ستاد مرکزی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین
آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان 2 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی (ره) و دانشکده پرستاری و ستاد دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستمهای حفاظتی و ضمائم مربوطه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ملزومات پزشکی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اداره 5 باب پایگاه خدمات پیش بیمارستانی ( فوریتهای پزشکی)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان والفجر تفرش
آگهی استعلام مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی شبانه روزی میلاجرد ( اجاره )
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان والفجر تفرش
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستمهای حفاظتی و ضمائم مربوطه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
1 2 3 4 5


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved