مشخصات نسخه جدید نظام نوین

تعداد بازدید:۳۱۷۰

موارد آپدیت شده در نسخه جدید (5013) : 1403/2/31
1_ نمایش تفصیل 2 برای کارت اموال های فاقد تفصیل 2 که حداقل دارای یک سند مالی با شناسه اعتباری باشند .
2_گزارش تطبیق حسابهای فیمابین در مرور حساب  
3_  بهبود کارایی و افزایش سرعت تهیه گزارش ویژه دارایی و گزارش سناما  
4- عدم ایجاد ردیف خالی در جدول صورت حساب بانک و رفع مشکل نمایش اطلاعات صورت حساب بانک پس از ذخیره اطلاعات مزبور و همچنین تاریخ اخذ گزارش به فرم های چاپی جداول در بخش تهیه صورت مغایرت بانکی
5- بازگرداندن ستون مسئول نگهداشت و ستون پلاک قدیم مورد نیاز در گزارش های اموال
6- امکان مشاهده کاربران به اموال حذف شده در گزارش اموال تکمیل شده 
7- افزودن کد فروشنده و نمایش نام فروشنده در گزارش لیست رسید و حواله 
8- تصحیح اعطای دسترسی به کاربران در انبارهای واحدهای متفاوت 
9- امکان فروش کارت‌های اموال انتقالی از مراکز دیگر 
10- برطرف نمودن اهدای کارت‌های اموال به مراکز دیگر 
11- برطرف نمودن مشکل جابه جایی انتقال اموال، بین کارکنان یک واحد 
12- مرتفع نمودن مشکل رسید برگشت از مصرف

کلید واژه ها: بروز رسان نسخه جدید نرم افزار مالی

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳