آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرآیند احتساب مدرک تحصیلی پرسنل پیمانیفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیندهای واحد ترفیعاتفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیند ورود و خروج نیروهای متعهد خدمت تحت عنوان هیات علمیفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیند صدور معرفی نامه جهت ارائه به بیمه گزارانفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیند صدور معرفی نامه جهت تسهیلات رفاهیفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
فرآیند صدور معرفی نامه جهت دریافت دسته چک و افتتاح حساب جاریفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
احتساب مدرک تحصیلی بالاتر رزمندگانفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
" قانون حمایت از حقوق معلولان"فرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰۴ مورخ ۱۱/۴/۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژهفرآیندها و بخشنامه های واحد ترفیعات