برگزاری کار گاه پیشگیری از خودکشی

۰۲ مهر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۲ کد : ۵۸۵۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۰۳
برگزاری کار گاه پیشگیری از خودکشی
برگزاری کار گاه پیشگیری از خودکشی باحضور بهورزان ومراقبین سلامت در سالن جلسات شبکه بهداشت برگزار گردید

کلید واژه ها: خودکشی