همایش کشوری مرجعیت علمی دانشگاه:آلاینده ها و سلامت

فرم ارزشیابی وبینار کشوری مرجعیت علمی دانشگاه:آلاینده ها و سلامت
 • 0
 • 1
 • • تکمیل این بخش صرفا جهت صدور گواهی می‌باشد.
  2
 • نام و نام خانوادگی*
  3
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  زن
  مرد
  4
 • سابقه تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  0-5
  6-11
  11 به بالا
  5
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  6
 • سوالات ارزشیابی
  7
 • • آیا سخنرانان کارگاه اطلاعات کافی و تخصص لازم را دارا بودند؟*امتیاز بدهید
  8
 • آیا قبل از کارگاه، برنامه زمان بندی و چگونگی اجرا ارائه شد؟*امتیاز بدهید
  9
 • • آیا محتوای کارگاه با زمان ارائه کارگاه مطابقت داشت ؟*امتیاز بدهید
  10
 • آیا محتوای وبینار با نیازهای جامعه پزشکی مطابقت داشت ؟*امتیاز بدهید
  11
 • آیا توالي مناسب و منطقي مطالب رعایت شد؟*امتیاز بدهید
  12
 • آیا امکان مشارکت شنوندگان در بحث ها فراهم شد؟*امتیاز بدهید
  13
 • رضايت شما از بکارگيري وسايل آموزشي در اين برنامه چه میزان بود؟*امتیاز بدهید
  14
 • آیا سخنرانان، به موضوع، روشهای ارائه و فضای وبینار تسلط کافی داشتند؟*امتیاز بدهید
  15
 • میزان احساس رضایت از حضور در وبینارمرجعیت علمی دانشگاه:آلاینده ها و سلامت خود را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  16
 • میزان برآورده شدن انتظارات خود را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  17
 • میزان تغییرنگرش مثبت خود در اثر شرکت در وبینار مرجعیت علمی دانشگاه:آلاینده ها و سلامت را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  18
 • میزان افزایش مهارت خود در اثر شرکت در وبینار را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  19
 • آیا وبینار به اهداف از قبل تعیین شده رسید؟*امتیاز بدهید
  20
 • • نظرات و پیشنهادات شخصی خود را در این قسمت وارد کنید*توضیح بیشتر
  21