معرفی المپیاد

 

سرپرست دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اراک : دکتر فریده مشایخی جلالی 

 رشته : دکتری تخصصی  بیوشیمی بالینی 

 مرتبه علمی : استادیار 

 

کارشناس : سارا عابدی

 

در یافت فایل  معرفی اساتید حیطه های  المپیاد

 دریافت فایل معرفی المپیاد 

دریافت فایل راهنمای شرکت در المپیاد 

کلید واژه ها: المپیاد دانشجویان پزشکی علمی

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰