آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه بهداشت حرفه ای

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
قانون مدیریت پسماندبخشنامه بهداشت حرفه ای
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستانهابخشنامه بهداشت حرفه ای
معاینات دوره ای توسط پزشک خانوادهبخشنامه بهداشت حرفه ای
حذف کاغذ در فعالیت های بهداشت حرفه ایبخشنامه بهداشت حرفه ای
برنامه بیماریهای غیر واگیربخشنامه بهداشت حرفه ای
بخشنامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آنبخشنامه بهداشت حرفه ای
بخشنامه برنامه بهداشت کشاورزیبخشنامه بهداشت حرفه ای
ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکیبخشنامه بهداشت حرفه ای
ممنوعیت استفاده از ازبستبخشنامه بهداشت حرفه ای
محدودیت زمانی ثبت بازرسی در سامانه جامع بازرسیبخشنامه بهداشت حرفه ای
لزوم دریافت کد رهگیری در معاینات بدو استخدامبخشنامه بهداشت حرفه ای
شرایط فعالیت مجدد صنایع و اصناف در مورد کووید - ۱۹بخشنامه بهداشت حرفه ای
عدم الزام به انجام PCR برای بازگشت به کار شاغلین مبتلا به کووید ۱۹بخشنامه بهداشت حرفه ای
فعالیت پزشکان در استخدام دولت در زمینه معاینات سلامت شغلیبخشنامه بهداشت حرفه ای
ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعهبخشنامه بهداشت حرفه ای
نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز درمانیبخشنامه بهداشت حرفه ای