آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه بهداشت حرفه ای

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
بخشنامه برنامه بهداشت کشاورزیبخشنامه بهداشت حرفه ای
بخشنامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آنبخشنامه بهداشت حرفه ای
برنامه بیماریهای غیر واگیربخشنامه بهداشت حرفه ای
حذف کاغذ در فعالیت های بهداشت حرفه ایبخشنامه بهداشت حرفه ای
شرایط فعالیت مجدد صنایع و اصناف در مورد کووید - ۱۹بخشنامه بهداشت حرفه ای
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستانهابخشنامه بهداشت حرفه ای
ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکیبخشنامه بهداشت حرفه ای
عدم الزام به انجام PCR برای بازگشت به کار شاغلین مبتلا به کووید ۱۹بخشنامه بهداشت حرفه ای
فعالیت پزشکان در استخدام دولت در زمینه معاینات سلامت شغلیبخشنامه بهداشت حرفه ای
قانون مدیریت پسماندبخشنامه بهداشت حرفه ای
لزوم دریافت کد رهگیری در معاینات بدو استخدامبخشنامه بهداشت حرفه ای
ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعهبخشنامه بهداشت حرفه ای
محدودیت زمانی ثبت بازرسی در سامانه جامع بازرسیبخشنامه بهداشت حرفه ای
معاینات دوره ای توسط پزشک خانوادهبخشنامه بهداشت حرفه ای
ممنوعیت استفاده از ازبستبخشنامه بهداشت حرفه ای
نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز درمانیبخشنامه بهداشت حرفه ای