يكشنبه 30 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی استعلام مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی شبانه روزی میلاجرد ( اجاره )

مزایده گذار :  دانشگاه علوم پزشکی اراک - شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان

 موضوع مزایده  :  واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی  شبانه روزی میلاجرد

مهلت دریافت اسناد مزایده :   از مورخ 20/10/1395 لغایت 27/10/1395  

مهلت ارسال پیشنهادات :  تا پایان وقت اداری ساعت 14 عصر روز پنجشنبه  07/11/1395

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار :  ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ  1.500.000 ریال به  شماره حساب1 -161343030  بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک  .

محل دریافت اسناد مزایده : کمیجان – ابتدای جاده میلاجرد روبروی اداره هواشناسی  شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان امور عمومی.

محل تحویل پیشنهادات : کمیجان - ابتدای جاده میلاجرد روبروی اداره هواشناسی  شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان امور عمومی.

 زمان و مکان گشایش پیشنهادات :  تاریخ شنبه 09/11/1395ساعت 9 صبح در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان.

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه یا کارت ملی بلامانع می باشد.  

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved