جمعه 30 تير 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمارستان امام خمینی (ره) خمین
آگهی مناقصه  عمومی دو مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و  طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری  اراک
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه  عمومی  یک مرحله ای  انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) محلات
قابل توجه متقاضیان شرکت در مناقصه عمومی احداث اسکلت ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مراقبت های اولیه سلامت مرکز بهداشت استان مرکزی (شهرستان اراک و سایر شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک )
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) محلات
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت خمین
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
اطلاعیه جهت مناقصه خرید سیستمهای حفاظتی مرکز بهداشت استان
آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان ستاد مرکزی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین
آگهی مناقصه عمومی عملیات احداث ساختمان 2 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی
آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام خمینی (ره) و دانشکده پرستاری و ستاد دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سیستمهای حفاظتی و ضمائم مربوطه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ملزومات پزشکی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری  اداره 5 باب پایگاه خدمات پیش بیمارستانی ( فوریتهای پزشکی)
1 2 3 4 5 6


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved