يكشنبه 30 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه با انبار دارویی بیمارستان فراهان

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ، نسبت به  واگذاری خدمات سرپایی داروخانه با انبار دارویی بیمارستان فراهان  از طریق اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند از زمان انتشار آگهی روز چهارشنبه مورخ  08/10/1395 تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 16/10/1395 با مراجعه به  بیمارستان فراهان نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل در مهلت مقرر با قید قبولی و امضاء کلیه اوراق و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات مورد نیاز به همراه پیشنهاد خود لغایت روز یکشنبه 26/10/1395 تحویل نمایند .

-مهلت واگذاری : یکسال از تاریخ عقد قرارداد .

-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به شرح اسناد مزایده برابر با6.600.000 ریال

- محل ، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک و قیمت های پیشنهادی: به شرح اسناد مزایده و لغایت روز دوشنبه مورخ 27/10/1395

- نشانی محل دریافت اسناد مزایده  و تحویل  مدارک و پیشنهاد قیمت : فرمهین ، بلوار قائم مقام ، بیمارستان فراهان، امور مالی .

بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved