يكشنبه 30 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات مراقبت های اولیه سلامت در شهرستان اراک

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای   مناقصه شماره : 46-95

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد خدمات مراقبت­های اولیه سلامت درسطح شهرستان اراک (تحت عنوان قطب 1) اداره تعداد48  پایگاه سلامت و 13 مرکز سلامت جامعه درقالب برنامه تامین مراقبت­های اولیه سلامت  را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی ذیصلاح و دارای تایید صلاحیت  توسط وزارت تعاون ،کارواموراجتماعی  و  دارای صلاحیت از مبادی قانونی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاههای علوم پزشکی تابعه وزارت متبوع  واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد :   از مورخ 11/10/1395 لغایت 16/10/1395

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 350.000  ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی

تاریخ و مکان تشکیل جلسه ضروری پرسش و پاسخ با متقاضیان : روز چهارشنبه 22/10/1395 ساعت 9 صبح به نشانی : اراک فاز 2 شهرک شهید بهشتی جنب شهرداری اراک مرکزبهداشت شهرستان اراک دفتر مدیریت.

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز  یک شنبه مورخ 26/10/1395

میزان سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار  :  مبلغ  3.224.841.058ریال ؛ بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب 1 -161343030 بانک رفاه کارگران و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده و یا ترکیبی از موارد یاد شده  بنام دانشگاه علوم  پزشکی اراک.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : اراک - فاز 2 شهرک شهید بهشتی جنب شهرداری اراک ؛ مرکزبهداشت شهرستان اراک ؛ اموراداری و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی ،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : تاریخ 27/10/1395 راس ساعت  9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه  توجیهی مورخ 22/10/1395 الزامی است و حضور در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد. )حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved