جمعه 3 آذر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت







محبوبه خسروانی
سمت:مدیرداخلی بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان 
سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد پرستاری(گرایش داخلی-جراحی)
سوابق اجرایی:
سازمان بهزیستی استان مرکزی،کارشناس مسئول امور توانبخشی و پیشگیری در سالهای 83-81 
دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک،مدرس بالینی دانشکده پرستاری-مامایی در سالهای 86-83
دانشگاه آزاداسلامی واحد فراهان و اراک،مدرس دانشکده علوم انسانی در سالهای 89-86
دانشگاه علوم پزشکی اراک،مدرس بالینی دانشکده پرستاری-مامایی در سالهای 94-92
بیمارستان قدس اراک،کارشناس اعتباربخشی بیمارستان/دبیر کمیته مرگ و میر در سالهای 94-90

مهارتها:
بیش از 8 سال سابقه کار بالینی در بخش های ویژه،اتاق عمل،جراحی،داخلی، سوختگی و اعصاب و روان در بیمارستان امیرالمومنین ،امیرکبیر و قدس اراک،مرکز آموزشی درمانی الزهرا و شهید چمران اصفهان،مرکز آموزشی درمانی اکباتان،مباشر کاشانی و فاطمیه همدان
نشانی:فراهان،بلوارقائم مقام فراهانی
تلفن محل کار:           223 داخلی       24-33724420
دورنگار:                                               33724423
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved