سه‌شنبه 29 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمصطفی جدیدی
سمت:مدیرداخلی بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان 

تلفن محل کار:           222 داخلی       24-33724420
دورنگار:                                               33724423
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved