کتابخانه بیمارستان

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

تاریخچه: این کتابخانه تخصصی از سال 1387 با افتتاح  مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)  در طبقه دوم بیمارستان جنب تالار اتاق عمل  زیر نظر کتابخانه مرکزی  تاسیس شد. در سال 1397 به منظور داشتن سالن مطالعه های مجزا از مخزن این کتابخانه به طبقه دوم اورژانس جنب آموزش بیمارستان منتقل گردید که منجر به داشتن دو سالن مطالعه مجزا برای دانشجویان گردید.

اهداف:  این کتابخانه ، مانند سایر کتابخانه هایی  که در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز پزشکی ایجاد می‌گردد اشاعه اطلاعات زیست پزشکی و بالینی برای اهل حرفه پزشکی مانند پزشکان، پرستاران، تکنسین‌های آزمایشگاهی، پیراپزشکان، و مدیران بیمارستان است و  ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ  از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، اﺳﺘﺎدان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان،  ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و  اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن است.

مجموعه سازی:  وجه تمایز این کتابخانه‌ بیمارستانی ها ، تأکید بر تهیه منابعی است که در معالجه و مراقبت بالینی از بیماران    داخلی، مغز و اعصاب، جراحی پلاستیک، جراحی قلب، پرستاری و ..... به‌کار می‌آیند.

موجودی این کتابخانه تا پایان شش ماه اول سال 1397 عبارت است از:   1132  نسخه کتاب فارسی  352      نسخه کتاب لاتین  می باشد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ، ﻓﺮاﻫﻢ آوری ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ نظیر  فهرستنویسی، ورود اطلاعات در سیستم جامع نرم افزار کتابخانه و پرینت بارکدها توسط کتابداران متخصص کتابخانه مرکزی انجام می شود و در نهایت توسط کتابدار کتابخانه دانشکده منابع جدید ثبت دفتر و آماده سازی می گردد.

تامین منابع چاپی و الکترونیکی  اعم از کتب فارسی، لاتین  و نشریات با تخصیص بودجه اتز معاونت تحقیقات و خرید منابع توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شود.

شابکا یا «شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها»: کد دوازده رقمی منحصر به فردی است که به تک تک کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصیص می یابد.

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی  امیرالمومنین        IR-203030013             اطلاعات کامل

دانلود بروشور کتابخانه

منابع  الکترونیک دانشگاه 

امکان استفاده از منابع ذیل در محیط دانشگاه از طریق  اینترنت سازمان روی آنها کلیک و برای استفاده خارج از محیط دانشگاه از طریق نصب VPN ، برای مشاهده راهنمای نصب VPN اینجا کلیک نمائید.

برای اطلاع بیشتر از وضعیت منابع الکترونیکی خواهشمندیم حتما به وب سایت کتابخانه الکترونیکی دانشگاه مراجعه نمائید.

Scopus

ScienceDirect

(Web of Science (ISI

       OVID      

Google Scholar

Clinical Key

ProQuest Dissertations & Theses

UpToDate

SAGE Journals

BMJ

(Essential Science Indicators (ESI

Ulrich’s Web

PubMed

wiely

(Journal Citation Reports (JCR

  Spinger

    کاکرن ایران  

 

LOCAL RESOURESES

https://arakmu.ac.ir/images/khansarihos/fa/page/editor/2018/1545121813-.jpg

https://arakmu.ac.ir/images/khansarihos/fa/page/editor/2018/1545121826-.jpg

https://arakmu.ac.ir/images/khansarihos/fa/page/editor/2018/1545121839-.jpg

https://arakmu.ac.ir/images/khansarihos/fa/page/editor/2018/1545121853-.jpg

 

راهنمای آموزشی

راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک 

راهنمای استفاده از کتابهای Clinical Key

ثبت نام در Google Scholar

 

 

برای مشاهده سایر راهنماهای منابع الکترونیکی  کلیک نمائید. 

 

کارگاه: 

برنامه کارگاه های آموزشی کتابخانه الکترونیک سه ماه جهارم سال 1397

نام کارگاه 

زمان 

مکان - ساعت 

محتوای آموزشی 

گروه هدف 

مدرس 

کارگاه معرفی سامانه نوپا

 16 بهمن 

8:30 صبح 

سالن امام جواد (ع) سردشت

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور

 اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

جناب آقای دکتر کبیری

کارگاه معرفی سامانه نوپا

16 بهمن

11 صبح 

سالن آموزشی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

سامانه های اطلاعاتی در برگیرنده اجزای پژوهش علوم پزشکی کشور

 اعضای هیات علمی گروه بالینی 

جناب آقای دکتر کبیری

چگونه یک مقاله مروری      نظام مند بخوانیم ؟

17 بهمن

و 

18بهمن

سالن کنفرانس معاونت بهداشتی

برگزار گردید.

لینک و محتوا کارگاه 

آشنایی متخصصان بالینی با اجزای یک مقاله مروری نظام مند (سیستماتیک)

متخصصان و رزیدنت های رشته های بالینی 

جناب آقای دکتر کبیری

 

اخبار: 

هموطن نوروز تو پیروز باد / ای وطن هر روز تو نوروز باد   بعد از این هر روز بهتر روز ما / جاودانه تا ابد نوروز ما . . .

 

شروع نمایشگاه کتاب تهران از 4 اردیبهشت تا 14 اردیبهشت

زمان ثبت نام دریافت بن کتاب:  از   روز سه‌شنبه 20 فروردین تا پایان روز شنبه 24 فروردین 1398  از طریق سامانه ثبت نام  بن کارت دانشجویی به آدرس  bon.tibf.ir 

 

تغییر آدرس پایگاه آنلاین Essential Science Indicators

تغییر آدرس پایگاه آنلاین JCR ( مجلات Impact Factor )

 اساتید محترم  و دانشجویان عزیز دسترسی مجدد به پایگاه uptodate به آدرس www.utdo.ir   برقرا گردیده است.

 

1- دانشجویان : برای استفاده از منابع کتابخانه مراجعه حضوری و به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

2- اعضاء هیت علمی و پرسنل بیمارستان: برای استفاده از منابع کتابخانه مراجعه حضوری و به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.

 3- جهت مطالعه آیین نامه جدید عضویت کتابخانه های دانشگاه اینجا کلیک نمائید.

4- جهت ارائه پیشنهاد تهیه منابع جید:  مشخصات کامل منبع درخواستی خود را به مسئول میز امانت کتابخانه بیمارستان تحویل دهید.

جهت دریافت فرم پیشنهاد کتاب اینجا کلیک نمائید.

برای دریافت لیست کتابهای جدید کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)  در سال 1397 اینجا کلیک کنید.

 

برای مشاهده منابع موجود در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) اینجاکلیک نمایید.

مشخصات کلی:

-         زیربنای کتابخانه           70 متر مربع

-         تعداد کارکنان             1   نفر

-         نرم افزار کتابخانه       پارس آذرخش (Diglib)   

 لینک نرم افزار:  http://libsearch.arakmu.ac.ir/web/guest  

-         سیستم رده بندی :      کتابخانه پزشکی NLM

-         نوع دسترسی:            قفسه باز

-         ظرفیت سالن مطالعه:  15 نفر

  مسئول کتابخانه   :  خانم فاطمه دارابی کارشناس  علوم آزمایشگاهی fatemeh.drb86@gmail.com

     
اعضاء کتابخانه :  اعضاءهیئت علمی , کارکنان و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه


شرایط عضویت در کتابخانه:
 
  -        یک قطعه عکس

-        تکمیل فرم عضویت    ( دانلود فرم عضویت)

-         معرفی نامه از دانشکده ویا حکم کارگزینی

                   

در صورت تاخیر در برگشت منابع جریمه دیر کرد هر روز 500 ریال میباشد.

 

ساعت کار:  ساعت کار:  مخزن کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 14 پنج شنبه ها از ساعت 8 الی 13

سالن مطالعه ها از ساعت 7:30 تا 22 عصر

آدرس: اراک - میدان بسیج - جنب دانشکده پزشکی - مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) – طبقه دوم اورژانس – جنب آموزش

  کدپستی:  3848176941

  تلفن:  10- 08634173601             داخلی :  2333

پست الکترونیک:  
 lib.amiralmomenin@arakmu.ac.ir

 

 

کلید واژه ها: کتابخانهکتابخانه امیرالمومنین

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۸