آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جدول شرایط ارتقاء رتبه شغلیآئین نامه ها
دستورالعمل تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیآئین نامه ها
کتابچه مقررات داخلیآئین نامه ها
ارتقاء طبقهآئین نامه ها
دستور العمل استاندارد تجهیزات و داروهای آمبولانس های بیمارستانی و مراکز درمانی استان مرکزیآئین نامه ها
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستاری بیماران مبتلا به اختلالات اعصاب و روانآئین نامه ها
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه پرستاری (بزرگسال)آئین نامه ها
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه روان کودک و نوجوانآئین نامه ها
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی اولیه کودکآئین نامه ها
دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانسآئین نامه ها
آیین نامه کمیته های جدید ۹۸آئین نامه ها
آیین نامه نحوه پوشش مرکز امیرالمومنین (ع)آئین نامه ها
مکاتبه راهنمای ایمنی بیمارآئین نامه ها
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیآئین نامه ها
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیاتآئین نامه ها
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهاآئین نامه ها
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهاآئین نامه ها
آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشورآئین نامه ها
چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستانآئین نامه ها
چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستانآئین نامه ها