سنجش میزان رضایت همراهان بیماران

پرسشنامه سنجش میزان رضایت همراهان بیماران
 • 0
 • مراجعه کننده محترم : ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی، خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر و ارائه نظرات سازنده خود، ما را در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت بالاتر یاری نمایید. واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی
  1
 • نام بخش بستری*
  2
 • نام پزشک معالج بیمار*
  3
 • تاریخ تکمیل*
  4
 • میزان تحصیلات*
  بی سواد
  زیردیپلم
  دیپلم
  تحصیلات دانشگاهی
  5
 • واحد حفاظت فیزیکی*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  نحوه برخورد پرسنل نگهبانی
  نحوه پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم توسط پرسنل نگهبانی
  6
 • پذیرش*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  نحوه برخورد پرسنل پذیرش
  ارائه آموزش های لازم بدو پذیرش
  ارائه توضیحات لازم در رابطه با نوع بیمه، هزینه ها و ..
  رعایت نوبت در پذیرش و تشکیل پرونده
  7
 • منشی بخش*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  طرز برخورد و پاسخگویی منشی بخش
  8
 • خدمات*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  نحوه برخورد پرسنل خدمات با شما
  وضعیت بهداشت و نظارت بخش، اتاق، سرویس بهداشتی و ...
  9
 • پزشک معالج*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  طرز برخوردو پاسخگویی پزشکان
  ارائه آموزش های لازم در بدو بستری، درمان، ترخیص توسط پزشک
  در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز
  حفظ حریم بیماردر هنگام معاینه پزشکی
  10
 • کادرپرستاری*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  پرستاران رفتار محترمانه با من داشته اند
  در هر شیفت پرستار مراقب من، خود را معرفی می کرد
  پرستاران در ابتدای راهنمایی لازم در خصوص معرفی بخش، دستنبد شناسایی، زنگ احضار و ... را انجام دادند.
  پرستاران در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش های لازم را به من دادند.
  پرستاران بخش در موراد مورد نیاز به موقع بر بالینم حضورمی یافتند
  پرستاران حریم خصوصی من را در زمان انجام خدمات بالینی رعایت می کردند.
  پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند: سونوگرافی، آزمایشات، عکس، سی تی اسکن و ... من بوده اند
  پرستاران قبل از انجام هر اقدام و کارهای مراقبتی، اطلاعات و توضیحات لازم را به من می دادند
  برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماریم،اقدامات لازم را انجام می دادند
  11
 • تغذیه*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  کیفیت غذا
  نحوه سرو غذا
  رعایت رژیم غذایی بیمار
  ارائه آموزش رژیم غذایی توسط کارشناس تغذیه
  نحوه برخورد مسئول توزیع غذا
  12
 • ترخیص و صندوق*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  سرعت انجام ترخیص
  راهنمایی های لازم برای انجام امور بیمه گری
  طرز برخورد پرسنل ترخیص
  طرز برخورد پرسنل صندوق
  نحوه اطلاع رسانی در صندوق ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی (تعرفه ها)
  13
 • تصویربرداری*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  طرز برخورد و پاسخگویی پرسنل تصویربرداری
  مدت انتظار درواحد تصویربرداری
  ارائه آموزش های لازم جهت تصویربرداری
  14
 • رفاهی*خیلی زیادزیادمتوسطکمضعیف
  وجود آرامش در بخش
  وضعیت تهویه اتاق ها
  مناسب بودن وسایل سرمایش و گرمایش و روشنایی بخش
  وضعیت بهداشتی و نظافتی
  مناسب بودن ساعات ملاقات
  وجود تابلو و علایم راهنما در بیمارستان
  انجام مددکاری
  تعویض به موقع ملحفه ها
  وضعیت آسانسور
  نحوه رفع مشکل یا رسیدگی به شکایات بیماران
  امکانات برای همراهان (غذا، صندلی و ... )
  امکانات ارتباطی موجود (تلفن و ... )
  وجود امکان مناسب برای انجام فرایض دینی
  نحوه ارائه خدمات آمبولانس در صورت نیاز
  15
 • لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید:*
  16