واحد توسعه تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۱۱۶۴
واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

سرپرست پایگاه توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

خانم دکتر مریم محمدی
متخصص کودکان و نوزادان

 

 

پایگاه توسعه وتحقیقات مرکزآموزشی درمانی امیرکبیر

 

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی :


–    دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
–    بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
–    تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.
–    تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوط.
–    انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.
–    برقراری ارتباط با قطبهای علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها.
–    دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
–    بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
–    برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات‌علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه.
–    برنامه ریزی وهمکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه  شده.
–    برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاه.
–    انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی وسفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه.
–    انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۲