واحد توسعه تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۱۰۰۷
واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

سرپرست پایگاه توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

خانم دکتر مریم زمانیان
متخصص اپیدمیو لوژی 
 عضو هیئت علمی دانشگاه 

 

 

پایگاه توسعه وتحقیقات مرکزآموزشی درمانی امیرکبیر

 

 

وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی :


–    دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
–    بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
–    تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.
–    تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوط.
–    انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.
–    برقراری ارتباط با قطبهای علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها.
–    دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
–    بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
–    برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات‌علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه.
–    برنامه ریزی وهمکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه  شده.
–    برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاه.
–    انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی وسفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه.
–    انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۴۰۱