واحد توسعه تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۷۳۶
واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

سرپرست پایگاه توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

خانم دکتر فاطمه دره
متخصص اطفال

 

منشور معاونت پژوهشی :

امروزه این یک اصل مورد قبول است که پرداختن به پژوهش در کنار امور درمانی و آموزشی بیمارستان، نه یک کار جانبی، بلکه یک ضرورت است. پژوهش روح یک محیط آموزشی- درمانی را تازه نگاه داشته و باعث می شود که آن مرکز بتوانند آمادگی لازم برای برون رفت از چالش ها را داشته باشد. البته برای اینکه پژوهش بتواند به این هدف خود دست یابد، لازم است امور آموزش و درمان و پژوهش در هم تنیده باشند و به همکاری تنگاتنگ بپردازند. پرداختن به موضوعات پژوهش که هیچ کاربردی در امر اعتلای محیط آموزشی درمانی ندارند و یا حداقل در الویت نمی باشند، هدر دادن سرمایه مالی، وقت و فکر است .                                                       
با چنین دیدی نسبت به پژوهش، بر آن شدیم تا اولین قدم های جدی امور پژوهشی را در بیمارستان امیرالمومنین با چشم باز برای دست یابس به این اهداف برداریم. امیدواریم که با برنامه ریزی درست بتوانیم در زمینه های مورد نیاز بیمارستان و موضوعاتی که زمینه آن در بیمارستان فراهم است و با نگاه ویژه به انجام تحقیقات بین مرکزی، یک مرکز پژوهشی نمونه، کارا و هم افزا با سایر بخش های بیمارستان راه اندازی کنیم.       

 

 منشور معاونت پژوهشی مرکز :

با هدف اجرای صحیح برنامه های معاونت پژوهشی مرکز،اصول و مبانی ذیل سرلوحه فعالیت های این معاونت قرار خواهد گرفت:

  الف)   تبعیت از اصول و منشور اخلاقی و عملیاتی تعریف شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک
ب)همراستائی فعالیتهای پژوهشی معاونت پژوهشی با فعالیتهای مصوب حوزه محترم ریاست مرکز و همچنین سایر
معاونتهای مرکز
ج)مشارکت و همکاری صمیمانه وهمه جانبه با سایر معاونین و همچنین با سایر همکاران،پژوهشگران و متخصصان و تقویت روحیه همکاری و همیاری
د)ایجاد محیطی علمی و پژوهشی در مرکز و فضائی مناسب برای کلیه پژوهشگران و علاقمندان برای شرکت در فعالیتهای پژوهشی
و)بکارگیری صحیح و مدبرانه امکانات موجود در مرکز و استفاده بهینه از شرایط،امکانات و نیروها

 
وظایف و اختیارات مدیریت امور پژوهشی :
–    دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
–    بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
–    تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذیربط.
–    تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به کمک واحدهای مربوط.
–    انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها.
–    برقراری ارتباط با قطبهای علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها.
–    دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
–    بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
–    برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات‌علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه.
–    برنامه ریزی وهمکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه  شده.
–    برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی ـ پژوهشی دانشگاه.
–    انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی وسفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه.
–    انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰