اعضای واحد

تعداد بازدید:۶۱۵

 

تخصص

رتبه علمی

نام ونام خانوادگی

ردیف

فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان

دانشیار

دکتر منیژه کهبازی

1

فوق تخصص بیماریهای کلیه ومجاری ادراری کودکان

استاد

دکتر پارسا یوسفی چایجان

2

دکترای تخصصی پزشکی کودکان

دانشیار

دکتر فاطمه دره

3

فوق تخصص جراحی کودکان

استادیار

دکتر احسان رحیمی

4

فوق تخصص بیماریهای گوارش کودکان

استادیار

دکتر سید مجتبی هاشمی

5

دکترای تخصصی پزشکی کودکان

دانشیار

دکتر علی ارجمند شبستری

6

فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان

دانشیار

دکتر یزدان قندی

7

فوق تخصص بیماریهای خون وسرطان کودکان

استادیار

دکتر وحید فلاحتی

8

فوق تخصص بیماریهای غدددرون ریز ومتابولیسم کودکان

استادیار

دکتر محمد آهنگر داودی

9

متخصص روانپزشکی

استادیار

دکتر حمیدرضا جمیلیان

10

متخصص روانپزشکی

استادیار

دکتر مهران شایگان فرد

11

دکترای اپیدمیولوژی

استادیار

دکتر مریم زمانیان

12

متخصص روانپزشکی

استادیار

دکتر زهرا شامرادی

13

اپیدمیولوژیست

کارشناسی ارشد

مسعود بهرامی

14

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۴۰۰