کلینیک قلب

تعداد بازدید:۴۱۰۶
ایام هفته  نام پزشکان متخصص قلب صبح از ساعت 9 الی 12
شنبه  خانم دکترسالاری
یک شنبه  آقای دکتر حسینی
دوشنبه  خانم دکتر فراهانی
سه شنبه  خانم دکتر ربطی
چهار شنبه   
پنج شنبه   
آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۴۰۰