کلینیک قلب

تعداد بازدید:۳۱۱۳
ایام هفته  نام پزشکان متخصص قلب صبح از ساعت 9 الی 12
شنبه  خانم دکترالهام فراهانی
یک شنبه  آقای دکتر رضا شاه میرزایی
دوشنبه  خانم دکتر فراهانی
سه شنبه  خانم دکتر ربطی
چهار شنبه  خانم دکتر شیرزاد
پنج شنبه  آقای دکتر الهی فر
آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۸