فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس

تاریخ برگزاری : ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ مناسبت ها