امور عمومی کلینیک کوثر

تعداد بازدید:۵۶۳
  

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهدی چراغی

سمت: مدیر امور عمومی کلینیک کوثر

مدرک تحصیلی: دانش آموخته مقطع دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار

شماره تماس :۳۲۲۳۳۸۵۰

آدرس: پلی کلینیک تخصصی کوثر ، طبقه همکف ،مدیریت

Avatar

سوابق اجرایی

  • مدیر امور دارویی مرکز درمانی آموزشی ولیعصر

شرح وظایف

  • نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات وامکانات موجود و رفع معایب آنان
  • ارائه ارتقا و اصلاح فرایندها، روش‌ها، برنامه ها و خط مشی های اجرایی در امور عمومی ستاد واحدهای تابعه و ارتقای کیفیت خدمات
  • برنامه ریزی جهت هماهنگی بین اداره امور عمومی مرکز وواحدهای تابعه
  • تامین فضا و تدارکات تجهیزات، امکانات ، وسایل اداری و ارتباطی مورد نیاز جهت ارائه خدمات
  • نظارت بر نقل و انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیرمنقول واحدها
  • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
  • امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
  • نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه
  • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق حسب ضوابط و مقررات در حیطه وظایف محوله

کلید واژه ها: مهدی چراغی امور عمومی کلینیک کوثر کلینیک های ویژه مدیر امور عمومی

آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۴۰۱