بهداشت روان

واحد بهداشت روان در مرکز بهداشت شهرستان دلیجان با مسئولیت خانم وحیده منصوری فعال می باشد.


 

   خدمات و وظایف    
ادغام سلامت روان در PHC
1- تدوین برنامه عملیاتی
2- آموزشهای گروه های هدف(بهورز،‌ کاردان،‌ کارشناس،‌پزشک،‌رابطین بهداشت و ...)
3- پایش و نظارت بهورزان و پزشک خانواده
4-بازبینی و تکمیل پرونده بیماران روانی 
5- پیگیری موارد ارجاع شده به سطح تخصصی و دریافت پسخوراند
6- انجام مصاحبه های تشخیصی و کمک به تشکیل پرونده
7- مشاوره بیماران روانی
7- انجام آزمونهای روانی متناسب با بیماران ارجاع شده 
8- تهیه و توزیع مواد و متون اموزشی
9- جمع آوری و ارسال فرمهای آماری به مرکز بهداشت استان
10- تحلیل آمارهای ارائه شده و تعیین شاخصهای هر مرکز به تفکیک
11- برآورد و تهیه فرمها و دفاتر مورد نیاز مراکز بهداشیتی درمانی شهری وروستایی

برنامه مهارتهای زندگی
1- برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی جهت گروههای هدف(بهورزان،‌کاردان،‌کارشناس، پزشک ،‌دانش آموزان ،‌مربیان و معلمان ،‌رابطین بهداشتی و ادارات،‌و جمعیت عمومی و ...)
2- تهیه متون آموزشی توزیع جزوات ارسالی دفتر سلامت روان 
3- ارسال آمار سه ماهه به مرکز بهداشت استان

برنامه مهارتهای فرزند پروری
1- برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی جهت گروههای هدف(بهورزان،‌ کاردان،‌ کارشناس، پزشک، ‌دانش آموزان، ‌مربیان و معلمان، ‌رابطین بهداشتی و ادارات، جمعیت عمومی و ...)
2- برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی جهت پرستاران بیمارستان بوی‍ژه بخش اطفال
3- تهیه متون آموزشی
4- تهیه متون آموزشی توزیع جزوات ارسالی دفتر سلامت روان 
5- ارسال آمار سه ماهه به مرکز بهداشت استان

برنامه حمایتهای روانی احتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه     مشاوره خانواده: 

     مشاوره ترک دخانیات: تشکیل پرونده با همکاری پزشک عمومی و دادن خدمات (آدامس ترک دخانیات)  و مشاوره رفار درمانی.

 

     مشاوره تحصیلی:

         مشاوره با افرادی که دارای اختلال رفتاری و مشکل روانی حفیف (اضطراب٬ افسرگی و ... ) هستند.

     مشاوره کودکان و نو جوانان دارای احتلالات رفتاری ( لکنت زبان٬ پرخاشگری٬ ناخن جویدن٬ بیش فعالی٬ شب ادراری و ...

     تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی به منظور آشنایی مردم به اصول بهداشت روانی با استفاده از کلاسهای آموزشی

 

     -مشاوره با خانواده هایی که اعضایی با مشکل روانی - عصبی یا مشکل جسمی (صرع ) و معلولیت و یا احتلالات رفتاری دارند.

     - مشاوره ازدواج٬ مرگ ناگهانی نزدیکان٬ جدایی از همسر٬ فرزند پروری٬ مهارتهای زندگی٬ کودک آزاری و ...

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷