اخبار

رسیدگی به نسخ سرپایی

رسیدگی به نسخ سرپایی

با سلام احتراما با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص کسورات اعمال شده به صورتحسابهای ارسالی سرپایی به موسسات بیمه گربه پیوست دستورالعمل رسیدگی به نسخ سرپایی در زمینه های دارو ، آزمایش ،پرتو پزشکی و نسخ پزشکان جهت اجرا به حضورتان ارسال می گردد . مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا دستورالعملهای مذکور در اختیار همکاران درآمد و اسناد پزشکی قرار گرفته و در صورت وجود هر گونه اشکال یا ابهام با مراجع مربوطه ( درآمد دانشگاه و واحد اقتصاد درمان ) تماس و رفع ایراد نموده و به صورت کامل اجرا گردد .

ادامه مطلب

-https://www.cspf.ir صدور احکام بازنشسته و موظف از طرف سازمان بازنشستگی

احکام ترمیم سال ۱۳۹۸ و اصلاحی آن که تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ صادر شده باشد، از گزینه "دریافت حکم ترمیم سال جاری" قابل مشاهده و چاپ است. برای دریافت سایر احکام حقوقی از گزینه "ارسال حکم به پست الکترونیکی" استفاده نمایید. در این حالت لازم است پست الکترونیکی را به صورت صحیح وارد نمایید، احکام درخواست شده به صورت سیستمی به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال می گردد. درصورت عدم وجود نوع حکم درخواستی، آخرین حکم صادره ارسال خواهد شد. شماره دفترکل شماره ایست که در هنگام بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به جای شماره پرسنلی اختصاص می یابد و در تمامی احکام صادره باعنوان شماره دفترکل درج گردیده است.

ادامه مطلب