دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص، صعب العلاج و سرطانی (۲)