راه اندازی کمیته راهبری نظام واحد رگولاتوری و تعیین تعرفه ملی خدمات سلامت الکترونیک