معرفی پرسنل واحد سیستم ها وروش ها

تعداد بازدید:۱۳۳۳

خانم آذردخت بنی جمالی

کارشناس مسئول سیستم ها و روش ها

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس جامعه شناسی

سابقه خدمت: 29سال

آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
تلفن مستقیم:33126950
مرکزتلفن: 8- 33136055 داخلی : 2246

 

آقای ابوالفضل نحوی زاده 
کارشناس مهندسی سیستم ها

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت صنعتی
سابقه خدمت7سال

آدرس محل کار :  خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری

شماره تلفن مستقیم : 33126950 
مرکزتلفن: 8- 33136055 داخلی : 2246

کلید واژه ها: پرسنل واحد سیستم ها وروش ها آدرس محل کار خیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۹