مطالب مرتبط با کلید واژه

پرسنل واحد مهندسی مشاغل


معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

آقای مهران هدایت زاده کارشناس مسئول مهندسی مشاغل مدرک تحصیلی:  لیسانس مدیریت صنعتی سابقه خدمت : 20سال آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری تلفن مستقیم: 33126430 مرکزتلفن : 8 - 33136055 داخلی 2238   خانم زهرا مجلسی راد کارشناس ...