ثبت نام شرکت در کارگاه آموزش مجازی(غیر حضوری)

ثبت نام شرکت در کارگاه آموزش مجازی(غیر حضوری)
 • ثبت نام شرکت در کارگاه آموزش مجازی(غیر حضوری) تاریخ ارایه جزوه: 98/10/1 تاریخ پروژه: 98/10/30
  0
 • پیش آگهی شرکت کنندگان*در مورد اثربخشی این کارگاه چگونه پیش داوری میکنید
  1
 • مشخصات
  2
 • 3
 • نام و نام خانوادگی*
  4
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • آخرین مدرک تحصیلی*مدرک تحصیلی مورد نظر را انتخاب کنید
  7
 • توضیحات بیشتر*اطلاعات تکمیلی مدرک تحصیلی
  8
 • مرتبه علمی*مرتبه علمی مورد نظر را انتخاب کنید
  9
 • شماره همراه*
  10
 • ایمیل*
  11
 • محل خدمت*محل خدمت مورد نظر را انتخاب کنید
  12
 • سابقه تدریس*
  0-5 سال
  6-10 سال
  11سال به بالا
  13
 • نظرات*توضیح بیشتر
  14