ارزشیابی کارگاه آموزشی مقدمات آموزش پزشکی

ارزشیابی کارگاه مقدمات آموزش پزشکی
 • ارزشیابی کارگاه آموزشی آشنایی با آموزش پزشکی نام مدرس: خانم دکتر مهسا شکور مورخ: یکشنبه 6 بهمن ماه 98 ساعت: 8:30 الي 10:30 مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)
  0
 • !! توجه!! میزان دقت و صداقت شما در تکمیل این فرم ، الویت اول برنامه های آتی خواهد بود....
  1
 • اطلاعات شخصی
  2
 • تکمیل این بخش صرفا جهت صدور گواهی می‌باشد.
  3
 • 4
 • نام و نام خانوادگی*
  5
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  6
 • سابقه تدریس*فقط یکی انتخاب کنید
  0-5سال
  6-10سال
  بالای 11 سال
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • سوالات ارزشیابی
  9
 • آیا موضوع کارگاه، برای ارائه کارگاهی تناسب داشت؟*
  10
 • آیا ارائه دهنده کارگاه اطلاعات کافی و تخصص لازم را دارا بود؟*
  11
 • آیا قبل از کارگاه، برنامه زمان بندی و چگونگی اجرا ارائه شد؟*
  12
 • آیا وضعیت فیزیکی محل کارگاه (فضا، موقعیت، چیدمان، امکانات، نور،) مناسب این کارگاه بود؟*
  13
 • آیا محتوای کارگاه با زمان ارائه کارگاه مطابقت داشت ؟*
  14
 • آیا محتوای کارگاه با نیازهای جامعه علمی مطابقت داشت ؟*
  15
 • آیا توالي مناسب و منطقي مطالب رعایت شد؟*
  16
 • آیا امکان مشارکت شنوندگان در بحث ها فراهم شد؟*
  17
 • رضايت شما از بکارگيري وسايل آموزشي در اين برنامه چه میزان بود؟*
  18
 • آیا ارائه دهنده، به موضوع، روش های ارائه و فضای کارگاهی تسلط کافی داشت؟*
  19
 • میزان احساس رضایت از حضور در کارگاه خود را چگونه توصیف میکنید ؟*
  20
 • میزان برآورده شدن انتظارات خود را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  21
 • میزان تغییرنگرش مثبت خود در اثر شرکت در کارگاه را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  22
 • میزان افزایش مهارت خود در اثر شرکت در کارگاه را چگونه توصیف میکنید ؟*امتیاز بدهید
  23
 • میزان افزایش دانش خود در اثر شرکت در کارگاه را چگونه توصیف میکنید ؟*
  24
 • آیا کارگاه به اهداف از قبل تعیین شده رسید؟*
  25
 • نظرات*نظرات و پیشنهادات شخصی خود را در این قسمت وارد کنید.
  26
 • https://www.arakmu.ac.ir/edc/fa/page/1330/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87
  27