بازدید غیر حضوری وزارت بهداشت از مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۳ کد : ۴۴۷۶ اخبار اصلی
بازدید غیر حضوری وزارت بهداشت  از مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روز شنبه  98/3/11 به صورت وبیناری مورد بازید جناب آقای دکتر عظیم میرزا زاده، ریاست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وازرت بهداشت قرار گرفت.  این جلسه  با حضور معاونت آموزش،  مدیریت مرکز مطالعات ، مسئولین محترم دفاتر توسعه آموزش در بیمارستان ها و دانشکده های تابعه، اعضای هیات علمی و سایر همکاران مرکز مطالعات برگزار گردید و در آن عملکرد مرکز مطالعات و چالش های موجود مورد بحث قرار گرفت

 


نظر شما :