اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۷ کد : ۴۶۲۷ اخبار اسلایدی

بازدید اعتباربخشی موسسه ای از دانشگاه علوم پزشکی اراک به دنبال  برنامه های اعتباربخشی موسسه ای کلان منطقه  شش آمایشی در روز چهارشنبه  5 تیر ماه 1398 انجام خواهد شد.  در همین راستا ارزیابی های درونی از حوزه های  مورد نظر توسط ارزیابان دانشگاه  مطابق برنامه زمان بندی صورت گرفته در حال انجام است.

 

بازدید معاونت دانشجویی و فرهنگی               سه شنبه 98/3/21

بازدید معاونت توسعه و مدیریت منابع            چهارشنبه 98/3/22

بازدید معاوت تحقیقات و فناوری                     چهارشنبه 98/3/22

بازدید از دانشکده های پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، دندانپزشکی ، بهداشت و توانبخشی و ستاد مرکزی در حوزه منابع و امکانات     یکشنبه98/3/26

بازدید از دانشکده های پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، دندانپزشکی ، بهداشت و توانبخشی در حوزه آموزش دانشجو                         دوشنبه 98/3/27


نظر شما :