بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

 

کارگاه های تواند سازی اساتید( در تمامی واحد های درمانی و آموزشی برگزاری

تشکیل کانون اخلاق دانشجویان

تشکیل کمیته اخلاق در آموزش

کارگاه آموزش اخلاق کار با جسد

انعقاد تفاهم نامه های داخلی و خارجی

تدوین منشور اخلاق

اجرای اخلاق حرفه ای در واحد های تابعه

تعداد بازدید:۵۹۸