درخواست صدور گواهی کارگاه های برگزار شده

 

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه اول سال 1398

ارزشیابی کارگاه  آموزش مجازی نوید ( دکتر نسرین روزبهانی)

ارزشیابی کارگاه آموزشی مبانی و روش تدریس مهارت استدلال بالینی( دکتر مهسا شکور)

ارزشیابی کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای ( دکتر محسن فدوی)

ارزشیابی کارگاه آموزشی روش تدریس بالینی

ارزشیابی سمینار مجازی دانش پژوهی ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) 

ارزشیابی کارگاه آموزشی روش تدریس بالینی

 

کارگاه های برگزار شده در  شش ماهه دوم سال 1397

استاندارد سازی سوالات ( دکتر زهره عنبری- دکتر رحمت اله جدیدی)

تدوین و بومی سازی گایدلاین های بالینی (دکتر آرمین شیروانی)

استدلال بالینی ( دکتر مهسا شکور) - دریافت گواهی از سامانه آموزش مداوم 

-آموزش مجازی ( سامانه نوید) دکتر نسرین روزبهانی 

تکنولوژی آموزشی (دکتر مهسا شکور) - دریافت گواهی از سامانه آموزش مداوم 

روش های تدریس نوین اجتماعی ( دکتر مهسا شکور)- دریافت گواهی از سامانه آموزش مداوم 

پزشکی مبتنی بر شواهد ( دکتر بابک عشرتی) 

تجاری سازی فناوری( دکتر مرتضی غریبی)

 

کارگاه های برگزار شده در تابستان 97

- کارگاه ارزیابی دانشجو (مدرس: دکتر عربشاهی)

- کارگاه استانداردهای ژورنال کلاب ( مدرس: دکتر جدیدی)

- کارگاه کاربرد رسانه در آموزش ( مدرس: دکتر شاه‌حسینی)

- کارگاه اخلاق حرفه ای ( مدرس: دکتر فدوی)

- کارگاه مبانی و روش تدریس مهارت استدلال بالینی ( مدرس: دکتر شکور)

تعداد بازدید:۱۱۲۵