ارتباط با واحد برگزاری جشنواره شهید مطهری

جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی:

تلفن مستقیم : 34173638

فکس: 34173639

 

سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی:

تلفن مستقیم : 34173461

شماره داخلی: 407

 

کارشناسان

جناب آقای شاهین صارمی/سرکار خانم رضوان آزاد:

تلفن مستقیم : 34173391                                                                                     

شماره داخلی: 446

ایمیل: edcarak@gmail.com

تعداد بازدید:۴۳۷