ثبت نام در کارگاه


   

ثبت نام در همایش بین المللی 2019  Amee live ( آموزش پزشکی )  در کشور اتریش شهر وین

(همایش به زبان انگلیسی و به صورت آنلاین پخش می گردد و  محل برگزاری براساس تعداد ثبت نام کنندگان در اراک یا زنجان خواهد بود. )

حداکثر مهلت ثبت نام  5 مرداد ماه 1398 می باشد.

جهت دریافت برنامه همایش کلیک کنید.

 

ثبت نام شرکت درکارگاه روش تدریس بالینی

نام مدرس: سرکار خانم دکتر مهسا شکور

مورخ دوشنبه 7 مرداد 98

 ساعت 13/30 الی15

مکان برگزاری: سالن کنفرانس بیمارستان ولیعصر (عج)

 

ثبت نام شرکت درکارگاه ارزشیابی (طراحی چک لیست ها)

نام مدرس: سرکار خانم دکتر میترا امینی

مورخ یکشنبه 20 مرداد 98

 ساعت 13:30 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع) و آنلاین

 

ثبت نام شرکت در کارگاه سخنرانی فعال (غیر حضوری)

تاریخ ارایه جزوه: 98/5/1

تاریخ پروه: 98/5/30

 

ثبت نام شرکت در کارگاه ارزشیابی برنامه به روش سیپ(غیر حضوری)

تاریخ ارایه جزوه: 98/6/1

تاریخ پروژه: 98/6/30

 

ثبت نام شرکت درکارگاه نحوه ارائه فرآیند در جشنواره شهید مطهری

نام مدرس: مجریان فرآیند ها

مورخ یکشنبه 3 شهریور 98

 ساعت 13:30 الی 15

مکان برگزاری: سالن امام جواد (ع)

 

 

 

 

 

 
 

 

تعداد بازدید:۳۷۴