معرفی

تعداد بازدید:۷۹۲

مسئول مرکز : دکتر محمد بیات

مقطع تخصصی:  دکتری تخصصی علوم تشریحی

مرتبه علمی : استادیار

 

کارشناس مرکز: مهندس شاهین صارمی 

 

 

کلید واژه ها: معرفی مرکز مجازی