مسول واحد

دکتر محمد بیات

مقطع تخصصی:  دکتری تخصصی/Ph.D

رشته تخصصی: علوم تشریحی

مرتبه علمی : استادیار

دانشکده / محل خدمت:  دانشکده پزشکی

پست الکترونیک :

 

کلید واژه ها: مرکز مجازی

تعداد بازدید:۱۳۱