مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی


معرفی

تاریخچه سابقه تاسیس اولین مرکز مطالعات  در جهان به سال 1955 در دانشگاه بوفالو آمریکا بر می گردد و اولین مرکز توسعه آموزش در دانشگاه وسترن ریزرو در سال 1958 تأسیس گردید . مرکز توسعه آموزش در دانشگاه ایلی نوی ...

مدیریت

سرپرست مرکز: دکتر داود حکمت پو   رشته :  دکترای تخصصی پرستاری  مرتبه علمی :  استاد  شرح وظایف :   1-هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه 2-سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و ...

اعضای هیات علمی

    دکتر زهره عنبری حوزه فعالیت عضو هیأت علمی تحصیلات دکترای تخصصی  رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تلفن تماس 086-34173502                           حوزه فعالیت     دکتر مهسا شکور                    عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان تحصیلات دکترای تخصصی رشته     آموزش پزشکی  تلفن ...