مطالب مرتبط با کلید واژه " آئین نامه ها "


آیین نامه و فرم های برنامه ریزی درسی

راهنمای تدوین طرح درس   فرآیند    فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دوره‌های کارآموزی و کارورزی" " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم"   چک لیستها " چک لیست مربوط به ارزیابی طرح درس  ویژه دوره های کارآموزی و کارورزی" "چک لیست ...

آیین نامه و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه سیزدهمین  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری      راهنما راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری شیوه نامه داوری  جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک      فرم ها فرم ارسال خلاصه فرآیند  جشنواره آموزشی شهید مطهری فرم تاییدیه فرآیند

آئین نامه و قوانین استعداد درخشان

آئین نامه انتخاب دانشجوئی نمونه   آئین نامه تسهیلات   آئین نامه عضویت   جدول محاسبه امتیاز دانشجو   دستورالعمل اجرائی نحوه امتیاز دهی