مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی


معرفی

تاریخچه سابقه تاسیس اولین مرکز مطالعات  در جهان به سال 1955 در دانشگاه بوفالو آمریکا بر می گردد و اولین مرکز توسعه آموزش در دانشگاه وسترن ریزرو در سال 1958 تأسیس گردید . مرکز توسعه آموزش در دانشگاه ایلی نوی ...

دفاتر توسعه آموزش

                                                                                     ...

معرفی استعداد درخشان

مسؤل اداره استعداد درخشان : دکتر مهسا شکور  رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی  مرتبه علمی  : استادیار    کارشناس : خانم ریجانه هاشمی فرد   اهداف:  جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه ...

معرفی توانمندی اساتید

         مسئول واحد: دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                          ...

معرفی واحد برنامه ریزی درسی

  مسئول واحد: دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                                  کارشناس واحد: رضوان آزاد   معرفی ...

معرفی واحد دانش پژوهی آموزشی

  دبیرخانه دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طی چند سال گذشته کوشیده است در جهت بسط مفهوم دانش پژوهی و فعالیت­های دانش پژوهی فعال باشد. در نتیجه رسیدگی و بررسی فعالیت­های دانش پژوهی اعضای هیات علمی دانشگاه یکی ...

معرفی کمیته دانشجویی

                    مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران رشته : دکتری تخصصی بیماری های داخلی   کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی   دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی       جانشین کمیته دانشجویی: محمد جواد نجفی- دانشجوی رشته پزشکی     شرح ...

معرفی جشنواره شهیدمطهری

                    جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی ...

معرفی واحد هماهنگی دفاتر توسعه

  مسئول دفاتر توسعه در مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی : دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                  ...

معرفی واحد پژوهش در آموزش

    مسئول واحد پژوهش در آموزش :  دکتر مجید طاهری رشته : دکترای جامعه‌شناسی پزشکی تلفن تماس: 34173644   واحد پژوهش در آموزش (Research in Education) واحد پژوهش در آموزش یکی از زیرمجموعه‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی اراک است که با ...

معرفی

مسئول مرکز : دکتر محمد بیات مقطع تخصصی:  دکتری تخصصی علوم تشریحی مرتبه علمی : استادیار   کارشناس مرکز: مهندس شاهین صارمی     

معرفی المپیاد

دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اراک     سرپرست : دکتر فریده جلالی مشایخی  رشته : دکتری تخصصی  بیوشیمی بالینی   مرتبه علمی : استادیار  در یافت فایل  معرفی اساتید حیطه های  المپیاد  دریافت فایل معرفی المپیاد  دریافت فایل راهنمای شرکت در المپیاد