مطالب مرتبط با کلید واژه " کمیته دانشجوئی "


معرفی کمیته دانشجویی

                    مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران رشته : دکتری تخصصی بیماری های داخلی   کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی   دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی       جانشین کمیته دانشجویی: محمد جواد نجفی- دانشجوی رشته پزشکی     شرح ...