مطالب مرتبط با کلید واژه " دانش پژوهی "


معرفی واحد دانش پژوهی آموزشی

  دبیرخانه دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طی چند سال گذشته کوشیده است در جهت بسط مفهوم دانش پژوهی و فعالیت­های دانش پژوهی فعال باشد. در نتیجه رسیدگی و بررسی فعالیت­های دانش پژوهی اعضای هیات علمی دانشگاه یکی ...

اعضای کمیته دانش پژوهی آموزشی

  1 جناب آقای دکتر سعید چنگیزی آشتیانی    رئیس کمیته 2 جناب آقای  دکتر داود حکمت پو  دبیر کمیته   3 سرکار خانم دکتر زهره عنبری   عضو کمیته 4 سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی   عضو کمیته 5 سرکار خانم دکترمهسا شکور   عضو کمیته