بهداشت تغذیه

تعداد بازدید:۴۹۹

شرح وظایف واحد بهبود تغذیه:
الف-آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه در زمینه تغذیه سالم

- طراحی و تهیه مطالب آموزشی مناسب برای عموم مردم در راستای اولویت های آموزشی

- اطلاع رسانی صحیح و افزایش آگاهی مردم در زمینه اصول صحیح تغذیه از طریق ارائه مطالب آموزشی در مجلات، رسانه های محلی و فصلنامه بهورز

- برگزاری جلسات توجیهی و بر قراری ارتباط با مسئولین برای کنترل تبلیغات مواد غذایی نامناسب و همچنین ارائه برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه صحیح

- برگزاری جلسات توجیهی با مسئولین سازمان ها و ادارات مختلف جهت هماهنگی در اجرای برنامه ها ی آموزشی

- برگزاری سمینارها , جشنواره ها و کلاس های آموزشی در مجامع عمومی با همکاری مسئولین مربوطه و مشارکت مردم

-آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی پرسنل بهداشتی

- برگزاری دوره های مدون جهت کارکنان شاغل در سلف سرویس ها, مراکز عمومی طبخ و توزیع غذا و کلیه افرادی که به نحوی در امر طبخ و توزیع غذا در این مراکز نقش دارند با استفاده از متون آموزشی دفتر بهبود تغذیه جامعه

- مشارکت فعال در برگزاری بسیج های آموزشی همگانی و برنامه های ویژه مناسبت های مرتبط با سلامت همانند هفته سلامت، روز جهانی غذا,روز جهانی دیابت و ....

ب-   برنامه های پایش و  بهبود تغذیه جامعه

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷