کارگاه ها و سمینارها

تعداد بازدید:۳۴۱

برگزاری آزمون الکترونیک سبک زندگی سالم 2 به میزان 6 ساعت دوره آموزش عمومی جهت کلیه همکاران شبکه بهداشت و واحدهای تابعه به جز همکاران طرح پزشک خانواده و نیروهای شرکتی مورخ 1397/08/30 ز ساعت 15 الی 18 برگزار می گردد

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷