نظرسنجی

نظرسنجی
 • 0
 • آیا امکانات بیمارستان فرهنگ خسروانی مطلوب می باشد؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1
 • امتیاز*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  سرویس
  کیفیت
  2
 • دسته
  3
 • دسته
  4
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  5
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  6
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  7
 • کشور*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  8
 • نظرات*توضیح بیشتر
  9
 • نام*نام کامل
  10
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   11
  • دروس*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
   مقدار ۱
   مقدار ۲
   مقدار ۳
   مقدار ۴
   مقدار ۵
   12
  • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
   مقدار ۱
   مقدار ۲
   مقدار ۳
   مقدار ۴
   مقدار ۵
   13
  • امکانات*امتیاز بدهید
   14
  • موافقید?*رو راست باشید
   15
  • امکانات*امتیاز بدهید
   16
  • وضعیت غذا*به غذا چه نمره ای میدهید?
   17
  • کشور*کشور خود را انتخاب کنید
   18