نظر سنجی

آیا از عملکرد مدیریت حراست رضایت دارید؟

آیا از عملکرد مدیریت حراست رضایت دارید؟
 • 0
 • *فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1