قابل توجه کارشناسان محترم فناوری

قابل توجه کارشناسان محترم فناوری

قابل توجه کارشناسان محترم فناوری
۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۸ کد : ۳۲۲۱۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۴
قابل توجه کارشناسان محترم فناوری

ضروری است شرکت ها و پیمانکارهایی که فاقد استعلام مدیریت حراست دانشگاه بوده و تاکنون برای اخذ مجوز حراست اقدام ننموده اند ، فرمهای مربوطه را تکمیل و به همراه سایر مدارک مورد نیاز در اسرع وقت به حراست دانشگاه تحویل نمایند.

« مسئولیت پیگیری دقیق و مستمر موارد فوق تا حصول نتیجه به عهده کارشناسان محترم فناوری اطلاعات واحدهای دانشگاه می باشد.»

کلید واژه ها: استعلام امنیت فناوری شرکت


نظر شما :