قابل توجه کارشناسان محترم فناوری

قابل توجه کارشناسان محترم فناوری

قابل توجه کارشناسان محترم فناوری
۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۹ کد : ۳۲۲۱۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۵۳
قابل توجه کارشناسان محترم فناوری

ضروری است قبل از عقد هرگونه قراردا خرید نرم افزار و یا تمدید قراداد پشتیبانی نسبت به اخذ تائیدیه امنیتی شرکت مذکور اقدام نمایند 

مسئولیت پیگیری دقیق و مستمر موارد فوق تا حصول نتیجه به عهده کارشناسان محترم فناوری اطلاعات واحدهای دانشگاه می باشد

کلید واژه ها: امنیت شرکت طرف قراداد ارزیابی


نظر شما :