مسمومیت با الکل

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۹ کد : ۸۰۶۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۶
مسمومیت با الکل

اطلاعیه سازمان غذا و دارو و هشدار درمورد استفاده از الکل صنعتی و یا متانول برای ضدعفونی و

مسمومیت ناشی از متانول

ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت، سازمان غذا و دارو اعلام کرد: با توجه

به شیوع گسترده بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید یا کووید- 19 در کشور و تاکید بر بهداشت دست ها و گندزدایی مناسب سطو ح

در منازل و اماکن و نقش مهم استفاده ا ز اقلام ضدعفونی کننده ا ز جمله فرآورده های بر پایه ا لکل اتیلیک )اتانول( به منظور پیشگیری

از این عفونت، متاسفانه بر اساس مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از برخی بیمارستانهای کشور، مواردی از مسمومیت در اثر

مصرف خوراکی محلول های حاوی الکل اتیلیک )اتانول( و حتی مرگ اثر مصرف خوراکی الکل متیلیک )متانول( به اشتباه و با هدف

پیشگیری از عفونت کرونا ویروس جدید و کووید - 19 در برخی از بیماران گزارش شده است.

در این رابطه توجه به نکات زیر دارای اهمیت است :

1 - بر اساس مستندات علمی، مصرف خوراکی الکل اتیلیک )اتانول( و یا غرغره کردن اتانول در محوطه دهانی هیچگونه اثری در

پیشگیری از عفونت کرونا ویروس جدید ندارد و با خطر بروز مسمومیت ناشی از اتانول همراه است.

2 - الکل متیلیک یا همان متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضد میکروبی بسیار ناچیزی در مقایسه با الکل اتیلیک )اتانول( است، ب ه

علت سمیت بالا، مصرف خوراکی آن با بروز مسمومیت های شدید، کوری و مرگ همراه است.

3 - بر خلاف اتانول که جذب پوستی از پوست سالم ندارد، میزان جذب پوستی متانول به ویژه در پوست های آسیب دیده بالا بوده و

می تواند سبب بروز مسمومیت شود.

4 -با توجه به خصوصیت سمی متانول، مراجع و راهنماهای معتبر بین المللی، هیچ گونه توصیه ای مبنی بر استفاده از متانول جهت

ضدعفونی دست، پوست، لوازم و تجهیزات پزشکی و سطوح )مانند: دستگیره در، میز کار، کف و...( وجود ندارد.

با توجه به موارد ذکر شده، به هموطنان عزیز توصیه می شود به هیچ وجه از الکل متیلیک )متانول( و یا الکل صنعتی )که حاوی

درصدهای مختلفی از اتانول به همراه متانول می باشد(، برای ضد عفونی دست و پوست استفاده نکرده و چنانچه قصد دارند از فرآورد ه

های ضدعفونی بر پایه الکل استفاده کنند، تنها از محلول های آبی الکل اتیلیک )اتانول( و یا فرآورده های استاندارد حاوی الکل

اتیلیک )اتانول( با غلظت مناسب ) 62 تا 70 درصد( و با رعایت اصول توصیه شده، استفاده کنند.

اسفند 1398

ستاد مرکزی اطلاع رسانی داروها و سموم

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

سازمان غذا و دارو


نظر شما :