وظایف و اختیارات حراست

تعداد بازدید:۳۱۰۹

•   ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه  
•   پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش. 
•   تدوین دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن. 
•   تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی تاسیسات. تهیه شناسنامه محیطی به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن. 
•   طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط. 
•     حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیطهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی 
•   صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل. 
•   ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذیربط  انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده. 
•   ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصلاح در خصوص استعلام های افراد.

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۷